Tutkimustulosten esittely Haukiputaalla

Salla Marjakangas

18.2.2019 Haukiputaalla pidettiin Haukipudas-seuran järjestämä avoin yleisötilaisuus, jossa esittelimme tutkimustuloksia Haukiputaan vanhan hautausmaan dokumentoinnista. Tilaisuus pidettiin Frosteriuksen salissa kirkkoherranvirastossa ja vaikka sää ei illalla suosinutkaan, oli paikalle saapunut sankoin joukoin kiinnostuneita haukiputaalaisia kuulemaan löydöksistämme.

Pidimme tilaisuudessa kolme esitystä, jotka jakautuivat hautausmaan arkeologiseen kartoittamiseen, kasvillisuustutkimukseen, sekä muistitiedon ja haastattelujen tutkimustuloksiin. Ensimmäiseksi Titta Kallio-Seppä kertoi hautausmaan kartoituksesta ja historiasta. Annemari Tranberg taas esitteli tuloksia vanhan hautausmaan kasvillisuustutkimuksesta kuvapainotteisella esityksellä.

Annemari Tranbergin tekemä Haukiputaan vanhan hautausmaan kasvillisuusinventointi paljasti alueelta modernia ja perinteistä kasvillisuutta.
Punakoiso on perinteinen puutarhakasvi.

Kulttuuriantropologian opiskelijana osallistuin kurssin aikana useisiin haastatteluihin ja muistitiedon keräämiseen, joten kerroin haastattelujen tuloksista, ja luin muutamia lainauksia haastatteluista. Esille nostettiin etenkin hautausmaahan kohdistuva arvostus ja kunnioitus, sekä halu paikan tunnelman ja ympäristön säilyttämiseen.

Salla Marjakangas haastatteli suuren osan informanteista, jotka jakoivat muistojaan Haukiputaan vanhasta hautausmaasta.


’… kaikki kolme: kirkko, museo, hautausmaa. Ne on sitä
         perimmäistä haukiputaalaisuutta.’
(informantti)

Tulosten esittelyn jälkeen yleisössä heräsi vilkasta keskustelua. Muun muassa hautausmaan tulevaisuuden näkymät uurnahautausmaana ja sen toteuttaminen, sekä hautausmaan historia nousivat puheenaiheeksi. Oulun seurakuntayhtymän hautaustoimen päällikkö Tuomo Vuontisjärvi oli paikalla keskustelemassa Haukiputaan hautausmaan tulevaisuudesta paikallisten kanssa. Keskustelua ja kiinnostusta herätti myös kulttuuripolkuhanke, johon kuuluisivat ainakin Haukiputaan kirkko, vanha hautausmaa ja kotiseutumuseo. Hanke on ollut esillä aiemminkin, mutta keskustelun perusteella halu sen toteuttamiseen on suuri paikallisten keskuudessa.

’… se viehättää tässä, että keskellä kylää on tämmönen… niinku ois aika
        seisahtunu tavallaan, hyppää ajassa sata tai kaks sataa vuotta
  taaksepäin…, hetken istuu ja pysähtyy, niin saattaa päästä tämmöseen
    tunnelmaan.’
(informantti)

Haukiputaan vanhalla hautausmaalla toteutettu kandivaiheen harjoittelu oli monipuolinen ja mieleinen kurssi. Itselleni suurin osa kurssista koostui haastattelujen tekemisestä ja niiden litteroimisesta. Pääsin kuitenkin myös tekemään arkeologista kartoitusta ja dokumentointia, mikä toi kurssiin mukavaa vaihtelua. Haastatteluja teimme muutaman päivässä pareittain. Myös arkeologian opiskelijat osallistuivat haastattelujen tekemiseen, joten kaikki pääsivät tutustumaan monipuolisesti erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja tutkimusaineiston keruuseen. Vaikka alussa haastattelutilanteet ja haastattelujen määrä jännittivät, niihin tottui nopeasti. Mielestäni oli hyvä, että haastatteluja oli joka päivä, jolloin niiden tekemiseen tuli tietty rutiini ja itsevarmuus kasvoi nopeasti. Ympäristö harjoittelulle oli turvallinen ja kurssi oli oiva tilaisuus harjoitella aineiston keruuta tulevaisuutta varten. Toivon, että tällaisia kursseja on mahdollista toteuttaa tulevaisuudessakin.

Kiitos Haukipudas-seuralle tilaisuuden mahdollistamisesta ja kaikille paikalla olleille!

Haukiputaan vanha hautausmaa kätkee sisäänsä monia tarinoita.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s