Tutkimuskysymykset

Tutkimme kirkkoja tiloina, jotka ovat täynnä muistoja. Kirkkojen esineet, hautausmaat ja haudat ovat avaimia muistojen, tapojen sekä menneisyyden maailmankuvan ymmärtämiseksi. Lähestymme asiaa kahdesta lähtökohdasta:

 
1) Miten kirkkorakennukset säilövät ja välittävät muistitietoa?
Kirkkojen materiaalinen kulttuuri liittyy voimakkaasti kristilliseen uskontoon, mutta kirkkotila, esineistö ja sisätilan maalaukset kertovat myös keski- ja uuden ajan maailmankuvasta ja muistamisen tavoista. Uskonpuhdistuksen jälkeen kirkkorakennukset ja -tilat muuttuivat, mutta tiloissa, esineissä ja muussa materiaalisessa kulttuurissa säilyi vanhempaa tietoutta paikallisten ihmisten maailmankuvasta ja sen muutoksesta, kuten pyhyyden merkitysten muuttumisesta. Kirkkorakennuksista ja kirkkoihin lahjoitetuista esineistä löytyy puumerkkejä, vuosilukuja, ihmisten nimiä sekä kuvia, jotka liittyvät muistitiedon synnyttämiseen ja säilyttämiseen. Kirkot olivat tiloja, joissa yksittäiset ihmiset pystyivät saamaan kokemuksia yhdessä muiden seremonioihin osallistujien kanssa. Kokemusperäisen muistamisen synnyttäjinä ja muistisäiliöinä kirkkorakennukset ja -tilat ovat toimineet tärkeänä osana yksilöiden elämäntilanteen ja yhteisöjen yhteenkuuluvuuden vahvistajana.

 
2) Mitä haudat, vainajat ja hautaustavat kertovat ihmisten maailmankuvasta?
Hautaukset liittyvät vahvasti siihen miten ihmiset ymmärsivät olevaisuutensa. Hautausten, mutta myös kirkoissa olevan materiaalisen kulttuurin, kautta voidaan tulkita mikä oli ihmisten käsitys kuolemasta ja vainajien säilymisestä osana elävien yhteisöä. Selvitämme miten vainajat eri aikakausina haudattiin ja miten heidät hautauksen jälkeen säilytettiin elävänä osana yhteisöllistä kokemusperäistä muistia.

 

Haukupudas_Lampetti ja maalaus