Rahoitus

Kiitämme hankettamme ja hankkeemme tutkijoita rahoittavia tahoja!

Emil Aaltosen Säätiö

Suomen Kulttuurirahasto

Oulun yliopisto

Oulun yliopiston apuraharahasto